Kirja Kuljetintekniikka / The Book Conveyor Engineering

Kirja / The Book

Kirja

Kuljetintekniikka

Vaikka kuljettimien osuus teollisuudessa on huomattava, ei aiheesta ole ollut kattavaa kirjallisuutta. Nyt 20-vuotisen opettajakokemuksen ja 25-vuotisen yrittäjäkokemuksen perusteella olen kirjoittanut kirjan. Kirja käsittelee kiinteän aineen kuljettimia: Ketju-, ruuvi-, hihna- ja lokerohihnakuljettimet sekä hihna- ja ketjuelevaattorit. Kirjassa  selvitetään kuljettimien käyttökohteita, rakennetta, toimintaa ja  pääasiana on suunnittelu laskentaohjeineen sekä lisäksi jokaisesta kuljettimesta on laadittu käytännön esimerkkejä. Muutamista esimerkeistä on laadittu myös CAD-piirustuksia. Suunnittelussa ja esimerkeissä on otettu mukaan tavanomaisen teho- ja  kapasiteettilaskennan lisäksi akselien, laakerien sekä hihnojen, ketjujen jne lujuustarkastelu ja mitoitus. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti insinööritason suunnittelijoille ja yleensä kuljettimia  valmistaville yrityksille. Kirja soveltuu mainiosti myös  insinööri-opiskelijoille.
Suomenkielinen kirja on kooltaan A4 ja sivuja on 228. Värisivuja on noin 60.     

The Book

Conveyor Engineering

Although use of conveyors in industry is significant, good and comprehensive literature from the topic is not available. Now based on 20 years of teaching experience and 25 years of conveyor designer experience I have written the book. In the book following conveyors are covered: Chain conveyor, screw conveyor, elevator, belt conveyor and locker belt conveyor. In the book is explained use of solid and bulk material conveyors, structures operation and as main topic design with calculation guidelines and in addition there is practical examples from every conveyor. In design and examples are included in  addition to normal capacity and power calculation also structural design and dimensioning of axles and bearings and belts, chains, chain wheels and so on. From some of the examples also assembly drawings and technical CAD-drawings are made. The book is written primarily to engineer level designers and in general to conveyor manufacturing companies. The book is also suitable for mechanical engineer students.    


The size of the book in English is A4 and has  220 pages  

Tilaa täältä

Order here

koikos42@gmail.com